Rooftop cihazları da içinde hem soğutma hem de havalandırma ünitelerini içerdikleri için bakımları daha çok zaman almaktadır. Gerek kompresör -evaporatör bölümleri gerekse fan-motor bölümleri ve bunların selenoid vana, kayış, rulman, filtre gibi aksamları ciddi bir bakım gerektirmektedir.

YAPILARDA ROOFTOP (Çatı Üstü) KLİMA CİHAZLARI

Genelde ROOF TOP KLİMA CİHAZLARI hava soğutmalı kondenserli olan cihazlar bina dışında bir yere monte edilirler. Cihazların görünürde yer kaplamaması, kamufle edilmesi ve kanal bağlantılarının daha rahat yapılabilmesi sebeplerinden dolayı, daha çok çatı üstü montaj tercih edilmektedir. Ses açısından, cihazın yüksek bir yerde olması da faydalı olmaktadır. Cihazların genel tanımındaki Rooftop (ÇATI ÜSTÜ) kelimesi buradan kaynaklanmaktadır.

1. Genel Tanım:

Çatı üstü paket klima cihazları, "Bireysel Üniteler" sımfina girmektedir ARI (Air Contioning and Refrigheration Institute) tarafından yapılan tanım esası ile, bireysel klima cihazı kısaca, fabrikada gerekli montaj, gaz şarjı ve testleri yapılmış, evaporatör veya soğutma bataryası, fan, kompresör ve kondenser kombinasyonları ile bütün olarak, gerektiğinde ısıtma işlevini de yerine getiren paket cihazlar olarak tarif edilmektedir.

Cihazları, kullanım yerlerine göre üç genel kategoriye ayırabiliriz :

 • Konutlar için, 19 kw'a kadar kapasiteler
 • Küçük Ticari Binalar için; 40 kw'a kadar kapasiteler
 • Geniş Ticari Binalar için; 40 kw üstündeki kapasiteler
 • Yukarıdaki kategoriler kati olmamakla birlikte, yapının mimari büyüklüğüne göre kapasitelerin belirlenmesinden dolayı değişim gösterebilir. Cihaz tasarımı ve performans değerleri, binanın mimari ve kullanım amaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Çoğu zaman, montaj ve servis kolaylıkları, cihaz tipinin seçiminde etkili olmaktadır.

  2. Cihaz Tipleri:

  Cihazları; kondenser dizaynına göre gruplarsak;

 • Hava soğutmalı kondenserli,
 • Evaporatif tip kondenserli,
 • Su soğutmalı kondenserli,
 • Cihazları, sistem konfigürasyonuna göre gruplarsak;

 • Tekli Paket tip,
 • Split Paket tip (tç ve Dış Ünite)
 • Ayrık Kondenserli olarak (dış ünite), diğer bölümde fan, evaporatör ve kompresör kombinasyonu (iç ünite),
 • Ayrık Kondenser-Kompresör grubu olarak (dış ünite) ve Evaporatör-Fan kombinasyonu (iç ünite) gibi
 • ROOFTOP (Tekli Paket tin) Cihazları işlevlerine göre gruplarsak:

 • Heat Pump (Isı Pompası)
 • Soğutma + Elektrik Rezistanslı Isıtma
 • Soğutma + Doğalgaz/Propan Yakıtlı Isıtma
 • Soğutma + Sıcak Su Bataryalı Isıtma
 • Paket klimalar evaporatör ve kondenser kısımları ve bunlarla ilgili tüm techizatı tek bir gövdede bulunduran, imalatçı firmanın üretim tekniğine göre elektromekanik veya bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol ve kumanda edilen cihazlardır.

  Kullanımı giderek yaygınlaşmakta olan paket klimalar bölgemizde özellikle Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde alışılagelmiş ısıtma/soğutma sistemlerinin yerini almaya başlamıştır. Merkezi sistemlerin kullanımının zorunlu olduğu uygulamalar dışında paket klimalar ve kanal sistemi en tercih edilen sistem olma yolundadır.